Бібліотека – інформаційний культурний центр навчального закладу

Девіз бібліотеки: «Без книг ми тепер не можемо ні жити, ні боротися, ні страждати, ні розвиватися, ні перемагати, ні впевнено йти до того розумного й прекрасного майбутнього, у яке віримо»

К. Паустовський

Наші фонди на 05.09.2017 р.:

Фонд всього – 18827

із них:

підручників —    10551

основний фонд — 8276

художньої літератури — 5513

довідкової літератури — 774

методичної —    567

науково-пізнавальної – 1422

Основні завдання і напрямки діяльності шкільної бібліотеки

У поточному році робота бібліотеки як і всього педагогічного колективу школи буде направлена на реалізацію головної науково-методичної проблеми школи: «Розвиток інформаційно-комунікаційної та комунікативної компетентності учнів та педагогів під час навчально-виховного процесу». В зв’язку з вирішенням цієї проблеми бібліотека планує координувати свою роботу з вчителями-предметниками, планує проводити роботу по відбору інформації про новітні досягнення методик виховання, їх авторів, методичних розробок, виховних технологій, сценаріїв виховних заходів.

     У новому навчальному році бібліотекар  працюватиме над виконанням  основних пріоритетних завдань:

  1. Підвищення інформаційної та виховної функції;
  2. Глибоке вивчення читацьких інтересів;
  3. Систематична робота по збереженню книжкового фонду;
  4. Формування фонду електронних ресурсів;
  5.  Інформатизація бібліотечних процесів;
  6.  Впровадження в роботу бібліотеки нових інформаційно-комунікативних технологій
  7. Всебічне сприяння різними формами і методами бібліотечної роботи самоосвіті учнів і педпрацівників.
  8. Формування ціннісного і шанобливого ставлення особистості до українського народу та його культури, утвердження гуманістичної моральності як базової основи громадянського суспільства.

    Основна мета бібліотекаря у вихованні учнів у 2017-2018 навчальному році: «.Формування громадянина, патріота, інтелектуально розвиненої, духовно і морально зрілої особистості.. Виховання в учнів інформаційної культури, любові до книги та розвитку пошуково-пізнавальних інтересів» 

      Бібліотека планує приймати участь на протязі нового навчального року в засіданнях методоб’єднання. Головна проблема методоб’єднання на 20017-2018 навчальний рік:«Формування в учнів інформаційної культури та пізнавальної самосвідомості для забезпечення моніторингу якісної освіти через творче використання сучасних інформаційно-комунікативних технологій в роботі шкільної бібліотеки».

         У цьому навчальному році  бібліотека буде працювати над  проблемою: «Роль шкільної бібліотеки у формуванні, розвитку та вихованні компетентної читацької особистості з використанням інноваційних і традиційних технологій»

У своїй роботі бібліотека буде керуватися Законом України «Про бібліотеки та бібліотечну справу», Положенням «Про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу» та  сприятиме втіленню основних положень «Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді» », затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 16 червня 2015 року № 641

ІІ Основні показники роботи бібліотеки

п/п

Показники роботи

План на

2016-2017 н.р.

Виконання плану

за 2016-2017н.р.

План на

2017-2018 н.р.

1

Читачів усього з них:

-учнів

-вчителів та інших працівників

491

444

47

417

383

34

489

450

39

2

Книговидача:

-підручників

-художньої та галузевої літератури

6600

2570

6571

2815

6600

2850

3

Відвідувань:

-середня відвідуваність

3650

2902

3500

4

Кількість масових заходів:

-книжкових виставок, тематичних поличок

65

68

70

5

Кількість бесід:

-оглядів літератури

-бібліотечних уроків

-складених рекомендаційних списків літератури

10

20

7

11

21

7

11

30

7

6

Фонд:

-підручників

-художньої та галузевої літератури

11200

8650

9946

8276

10200

8400

7

Книгозабезпеченість

45

44

45

8

Оборотність

0.5

0.3

0.4

9

Прочитуваність

9

7

8

10

Надходження фонду:

-підручників

-художньої та галузевої літератури

1000

70

2226

66

2250

75

11

Списання:

-підручників

-художньої та галузевої літератури

1000

150

3460

390

3500

300

12

Довідково-бібліографічна робота:

-довідки адресні, уточнюючі

-довідки тематичні, фактографічні

1625

30

2260

30

2265

30