Бібліотека – інформаційний культурний центр навчального закладу

Девіз бібліотеки: «Без книг ми тепер не можемо ні жити, ні боротися, ні страждати, ні розвиватися, ні перемагати, ні впевнено йти до того розумного й прекрасного майбутнього, у яке віримо»

К. Паустовський

Основні завдання і напрямки діяльності шкільної бібліотеки

    Всього в школі навчається 518 учнів.  В педагогічному колективі 39 – вчителів. Всі вони є читачами шкільної бібліотеки. Фонд бібліотеки нараховує 18524 примірників, з них підручників 10686; літератури основного фонду 7838.

Книгозабезпеченість- 42

Оборотність фонду- 0.2

Довідкової – 787

Методичної – 525

Науково-пізнавальної – 1181

Художня література – 5345

Підручників по класах:

1-4 класи – 2672

5-9 класи – 5819

10-11 класи – 2195

У поточному році робота бібліотеки як і всього педагогічного колективу школи буде направлена на реалізацію головної науково-методичної проблеми школи: «Розвиток інформаційно-комунікаційної та комунікативної компетентності учнів та педагогів під час навчально-виховного процесу». У зв’язку з вирішенням цієї проблеми бібліотека планує координувати свою роботу з вчителями-предметниками, планує проводити роботу по відбору інформації про новітні досягнення методик виховання, їх авторів, методичних розробок, виховних технологій, сценаріїв виховних заходів.

У новому навчальному році бібліотекар  працюватиме над виконанням  основних пріоритетних завдань:

  • підвищення інформаційної та виховної функції;
  • глибоке вивчення читацьких інтересів;
  • систематична робота по збереженню книжкового фонду;
  • формування фонду електронних ресурсів;
  • інформатизація бібліотечних процесів;
  • впровадження в роботу бібліотеки нових інформаційно-комунікативних технологій;
  • всебічне сприяння різними формами і методами бібліотечної роботи самоосвіті учнів і педпрацівників.

Формування ціннісного і шанобливого ставлення особистості до українського народу та його культури, утвердження гуманістичної моральності як базової основи громадянського суспільства.

Основна мета бібліотекаря у вихованні учнів у 2019-2020 навчальному році: «Формування громадянина, патріота, інтелектуально розвиненої, духовно і морально зрілої особистості.. Виховання в учнів інформаційної культури, любові до книги та розвитку пошуково-пізнавальних інтересів»

Бібліотека планує приймати участь на протязі нового навчального року в засіданнях методоб’єднання. Головна проблема методоб’єднання на 2019-2020 навчальний рік: «Формування в учнів інформаційної культури та пізнавальної самосвідомості для забезпечення моніторингу якісної освіти через творче використання сучасних інформаційно-комунікативних технологій в роботі шкільної бібліотеки».

У цьому навчальному році  бібліотека буде працювати над  проблемою: «Роль шкільної бібліотеки у формуванні, розвитку та вихованні компетентної читацької особистості з використанням інноваційних і традиційних технологій»

У своїй роботі бібліотека буде керуватися законами України «Про освіту», «Про бібліотеки та бібліотечну справу», «Положенням про шкільну бібліотеку», посадовою інструкцією завідувача бібліотеки, правилами користування бібліотекою.

ІІ Основні показники роботи бібліотеки

п/п

Показники роботи План на

2018-2019 н.р.

Виконання плану за 2018-2019н.р. План на

2019-2020 н.р.

 

 

1

Читачів усього з них:

-учнів

-вчителів та інших працівників

525

480

45

423

390

33

520

475

45

 

2

Книговидача:

-підручників

-художньої та галузевої літератури

 

6350

2200

 

6100

1752

 

6350

2000

3 Відвідувань:

-середня відвідуваність

 

2510

 

2082

 

2100

 

4

Кількість масових заходів:

-книжкових виставок, тематичних поличок

 

85

 

80

 

85

 

 

5

Кількість бесід:

-оглядів літератури

-бібліотечних уроків

-складених рекомендаційних списків літератури

 

11

25

7

 

7

20

7

 

11

22

7

 

6

Фонд:

-підручників

-художньої та галузевої літератури

 

10200

8000

 

 

9981

7838

 

10000

8000

7 Книгозабезпеченість 45 42 43
8 Оборотність 0.4 0.2 0.3
9 Прочитуваність 5 4 5
 

10

Надходження фонду:

-підручників

-художньої та галузевої літератури

 

2300

85

 

2179

49

 

2300

85

 

11

Списання та передача в інші школи:

-підручників

-художньої та галузевої літератури

 

2500

380

 

2444

190

 

2500

200

 

12

Довідково-бібліографічна робота:

-довідки адресно-бібліографічні,

-уточнюючі

– тематичні, фактографічні, консультації біля каталогів

 

 

1400

70

25

 

 

1537

75

26

 

 

11540

80

30